Algemene voorwaarden

 • Verkoop van etenswaren:
 • De verkoop van etenswaren is niet toegestaan op onze markten, wij maken zelf afspraken met cateringbedrijven voor de verkoop van etenswaren

 

 • Niet toegestane verkoopwaar:
 • De verkoop van nieuwe en/of partij goederen is niet toegestaan op de vlooienmarkten, u mag alleen tweedehands spullen verkopen op deze markten.
 • Voor sommige markten geldt een uitzondering, dit staat dan op de pagina van de betreffende markt vermeld.
 • Voorbeelden van deze uitzondering zijn de straat/luikse markten en de markt in het MECC, Hier zijn nieuwe/partij goederen wel toegestaan 
 • Pornografisch materiaal, Nazi memorabilia, Drugs, en huisdieren mogen absoluut niet verkocht worden op onze markten.

 

 • Verhindering van deelname aan de markt:

  Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de markt, dan kunt u tot en met donderdag 12:00 uur uw kraam annuleren.

 • Stuur een e-mail naar info@org-vac.nl om uw kraam te annuleren (telefonisch annuleren is niet mogelijk).

 • Als u voor donderdag 12:00 annuleert ontvangt u een voucher waarmee u kunt deelnemen aan een van onze andere markten, u krijgt uw kraamgeld niet teruggestort.

 • Bij latere afmelding of verzuim wordt de gehele kraamhuur in rekening gebracht en heeft u geen recht meer op een voucher, hier worden geen uitzonderingen voor gemaakt.

 • De voucher is tot 1 jaar na uitgifte geldig

 • Als u de kraam geboekt met deze voucher opnieuw annuleert krijgt u geen nieuwe voucher aangeboden.

 • Als de markt wordt afgelast nadat u een voucher heeft aangevraagd wordt de voucher niet omgezet in een terugbetaling.

 

 • Schade:
 • Geleden schade in welke vorm dan ook kunnen door bezoekers en/of standhouders nooit op de organisator verhaald worden.
 • Deelnemers die schade berokkenen aan derden, op welke manier dan ook, worden geconfronteerd met het feit dat de schade direct op hem of haar wordt verhaald. Iedereen staat hier op eigen risico.
 • Voertuig achter uw kraam
 • Bij een buitenmarkt mag per geboekte kraam één voertuig (auto OF aanhanger) naar binnen om achter de kraam te staan tijdens de markt.
 • Overige auto’s of aanhangers dienen op de parkeerplaats te worden geplaatst.
 • Als u uw auto samen met uw aanhanger of tweede auto achter de kraam wilt hebben staan gedurende de markt, dient u dus twee kramen te boeken.
 • Er mogen geen extra auto’s mee naar binnen om spullen uit te laden, per geboekte kraam mag er een één auto of aanhanger achter uw kraam staan, u kunt de auto die achter de kraam staat tot 8:45 omwisselen voor een andere auto.
 • Als u uw auto achter uw kraam heeft staan is het niet mogelijk om tussentijds de markt te verlaten, de poorten sluiten om 8:45 en gaan om 16:00 weer open. Zet uw auto op de parkeerplaats van de markt als u tussentijds de markt wilt verlaten.
 • Bij een binnenmarkt is er geen mogelijkheid om uw auto achter de kraam te laten staan.
 • Het betreden van de markt met uw voertuig is op eigen risico.

 

 • Inpakken van de kraam na afloop van de markt/eerder inpakken:
 • Standhouders mogen om welke reden dan ook niet eerder inpakken dan de door de organisatie vastgestelde tijd.
 • Aangezien de markten duren tot 16.00 wordt er niet meer getolereerd dat er voor 16.00 uur ingepakt wordt.
 • Gebeurt dit toch dan kan dit een reden zijn om deze standhouder een volgende keer niet meer toe te laten op de markt.

 

 • Aantal personen per gehuurde kraam:
 • Er mogen twee mensen per gehuurde kraam vrij naar binnen.
 • Overige vrienden, kennissen en familieleden moeten entree betalen, indien deze geheven wordt.

 

 • Uitbouwen rond om de kraam
 • Het uitbouwen van de kraam is in principe niet toegestaan, tenzij anders aangegeven in uw markt reservering.
 • U huurt een kraam van 4×1 meter.

 

 • Markt eerder afgelopen door onmacht:
 • Mocht de markt eerder afgelopen zijn dan verwacht door omstandigheden buiten onze macht, heeft u geen recht op
 • teruggaaf van uw kraamgeld. alleen als de markt voor de datum door ons wordt geannuleerd krijgt u van ons een terugbetaling van het kraamgeld

 

 • Personen weigeren:
 • Om een goed verloop van het evenement te waarborgen is de organisator gemachtigd
 • personen te weren of te verwijderen van het evenement

 

 • Eigen risico
 • Het deelnemen aan de markt is geheel voor eigen risico
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan uw eigendommen of persoonlijk letsel.
 • Door deelname aan de markt gaat u akkoord met onze voorwaarden.